درباره گروه

گروه نیوش 
تاسیس ۱۳۸۸
سبک : تلفیقی ، راک ، پراگرسیو راک ، هارد راک 

نیوش گروه تلفیقی و راک ایرانی که توسط آرش و سروش قهرمانلو در سال ۸۸ پایه گذاری و سپس کیکاووس مختاری به گروه ملحق شد. نیوش در فارسی فعل امر نیوشیدن به معنی گوش کردن است اما نه با گوش سر، که با گوش جان. زرد رنگ گروه ، رنگ گرمی زندگی است و نشانه نور ، امید و ثروت است.

 

سروش قهرمانلو
سروش قهرمانلو
نوازنده سه تار
 
آرش قهرمانلو
آرش قهرمانلو
نوازنده
 
کیکاووس مختاری
کیکاووس مختاری

نوازنده پیانو